Välkommen till Bygdegården Tallklinten i Odensjö 


BOKNING SKER VIA TELEFON:
072-559 80 93


Denna telefon sköts av jourgrupper och lättast att få kontakt är på kvällstid.Ha gärna Tallklinten i tankarna när Ni planerar era aktiviteter!

Vi har en fin bygdegård, som skapats med gemensamma krafter och många frivilliga arbetstimmar. Vi ser som vår främsta uppgift
att fylla huset med aktiviteter och göra det till en naturlig samlingsplats för landsbygdsbor runtomkring.


På Tallklinten kan du hyra till föreningsmöten, teater, musik- och danskvällar, bio, konferenser, gymnastik, födelsdagsfester, bröllop, konfirmation och dopkalas.

Har du någon idé om aktivitet på Tallklinten??

Skicka en synpunkt här

 Bli vän med oss på facebook